Vào những ngày đầu thu, Hacowa nhận được cuộc điện thoại đến từ vị khách…