Phào thạch cao được ứng dụng rộng rãi trong việc trang trí trần nhà, bức…