Tại biệt thự của mình, ông Hân đã lựa chọn việc kết hợp các họa…